Urmăriţi-ne pe Facebook

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE BETTERSTYLE RO

BetterStyle Polska Sp.z o.o și Betterstyle RO SRL tratează protecția confidențialității cu cea mai mare seriozitate, inclusiv protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor care vizitează prezentul site (serviciu).

Politica de Confidențialitate stabilește principiile, regulile și limitele de colectare și prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către BetterStyle Polska Sp. o.o și Betterstyle RO SRL.Mai jos veți găsi informații detaliate despre modalitățile de procesare a datelor dvs. cu caracter personal și scopurile în care acestea sunt procesate. Prin înregistrarea electronică pe site-ul www.betterstyle.ro veți fi rugat să exprimați consimțământurile necesare pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Administratorul datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) (J.Of.UE.L., 2016. Nr. 119, pagina 1), denumit în continuare "GDPR" este BetterStyle Polska Sp. z o.o. cu sediul la Varșovia (02-202), str. Kwitnącego Sadu 9 și Betterstyle RO SRL., Street Vasile Lascar, nr.33, cam.1, bl.7, sc. 4. et. 2, sector 2, Bucuresti.Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu GDPR. Scopul prelucrării acestora este garantarea îndeplinirii obligațiilor noastre și protejarea drepturilor noastre legate de înregistrarea dvs. Prelucrarea datelor are loc pe baza principiilor descrise mai jos.

Date personale

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal (adică informațiile datorită cărora puteți fi identificat) pe care ni le furnizați prin înregistrarea la Clubul BetterStyle pe site-ul www.betterstyle.ro, contactându-ne prin telefon sau e-mail contact@betterstyle.ro sau prin alte căi. Datele dvs. sunt colectate, de asemenea, atunci când plasați o comandă, luați parte la concursurile noastre, la promoții, sondaje, precum și atunci când sunteți activ pe canalele de social media.

Colectăm și prelucrăm următoarele date:

 • Prenume
 • Nume
 • Codul CNP
 • Adresă
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon
 • Numărul individual al Membrului Clubului
 • CIF
 • Numărul contului bancar
 • Numele și prenumele tutorelui legal dacă nu sunteți major(ă)
 • Numărul pașaportului sau al cărții de identitate (de la membrii Clubului care participă la conferințe internaționale)

Comunicarea acestor date este voluntară, însă dacă acestea nu sunt furnizate, realizarea unora dintre serviciile oferite de BetterStyle nu va fi posibilă.

Stocăm istoricul achizițiilor dvs., titlurile și reducerile pe care le-ați obținut, informații despre persoanele pe care le sponsorizați etc.

De fiecare dată când vizitați site-ul nostru www.betterstyle.ro, putem colecta automat următoarele date:

 • informații tehnice, inclusiv adresa IP a computerului dvs., informații despre datele dvs. de logare, numele și versiunea browser-ului, fusul orar.
 • informații despre sesiunea dvs., inclusiv adresele URL de la care ați fost redirecționat(ă) către site-ul nostru www.betterstyle.ro sau către care ați fost redirecționat (împreună cu data de redirecționare), produsele pe care le-ați vizualizat sau pe care le-ați căutat; timpul de încărcare a site-urilor, erorile de descărcare, activitatea dvs. pe site-uri (navigare, clicuri).

Utilizarea datelor

Utilizăm datele despre dvs. în următoarele scopuri:

 • pentru a îndeplini obligațiile care decurg din acordurile încheiate între dvs. și BetterStyle și pentru a vă furniza bunurile și serviciile pe care le comandați de la noi;
 • pentru a rezolva litigiile și problemele, pentru a colecta taxe, a răspunde la întrebările dvs. și pentru a vă satisface solicitările;
 • pentru a vă informa prin e-mail, prin poștă tradițională, prin SMS despre produse și servicii care, în opinia noastră, vă pot interesa - în cazul în care veți fi de acord;
 • pentru a îndeplini obligațiile care decurg din colaborarea noastră și impuse BetterStyleprin lege, cum ar fi obligațiile fiscale, asigurări, statistice etc.
 • pentru a vă facilita să comunicați cu alți Membri ai Clubului BetterStyle;
 • pentru a asigura o gestionare eficientă a rețelei de membri ai Clubului BetterStyle;
 • pentru a monitoriza și asigura că acțiunile dvs. respectă principiile noastre;
 • pentru a vă informa despre modificările intervenite în serviciile noastre;
 • pentru a ne implementa obiectivele interne de afaceri, cum ar fi: audituri, analiza datelor, dezvoltarea de noi produse, perfecționarea site-ului nostru web, îmbunătățirea serviciilor, testarea eficacității campaniilor promoționale etc .;
 • pentru a asigura securitatea site-ului nostru;
 • pentru a putea răspunde la întrebările și solicitările depuse de autoritățile sau oficiile competente;
 • pentru a asigura un serviciu adecvat clienților.

Partajarea datelor dvs.

 1. Datele dvs. nu sunt vândute în scopuri comerciale.
 2. Datele dvs. pot fi transmise pentru procesare către alte companii din grupul nostru (societatea-mamă și alte companii din grupul de capital) pentru a ne susține în îndeplinirea sarcinilor menționate în punctul referitor la utilizarea datelor, în conformitate cu legislația în vigoare.
 3. Datele dvs. pot fi puse la dispoziție de către noi, în scopuri strict definite, unor terțe părți, cum ar fi:
 • Parteneri de afaceri, adică furnizori și subcontractanți care execută contracte pe care le încheiem cu ei sau cu dvs. Aceasta se referă în primul rând la companiile de curierat, companiile de transport, companiile de recuperare a datoriilor, furnizorii de servicii logistice (de exemplu, ambalare), de servicii pentru consumatori.
 • Rețeaua noastră de Membri ai Clubului - în special sponsorul dvs. și Membrii Clubului, sponsorizați de dvs., pentru o gestionare eficientă a rețelei.
 • Furnizori de servicii analitice și tehnologice, precum și de browsere care ne sprijină în dezvoltarea și optimizarea site-ului nostru.
 • Furnizorii de soluții tehnice care ne permit să vă trimitem mesaje, în special furnizorii de servicii de mesagerie în masă și de sms-uri.
 1. Datele dvs. pot fi puse la dispoziția unor terțe părți dacă vom fi obligați să facem acest lucru prin legea în vigoare.

Stocarea datelor cu caracter personal

Toate informațiile pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm despre dvs., sunt stocate pe servere securizate. Toate tranzacțiile de plată din rețea sunt criptate folosind protocolul SSL și vor fi procesate de furnizori externi de servicii. Nu stocăm sau colectăm informații despre cardurile de credit sau de debit.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe perioada necesară atingerii obiectivelor stabilite în această Politică de Confidențialitate și în Regulile Detaliate de Participare la Clubul BetterStyle, cu excepția cazului în care legea impune sau permite o perioadă mai lungă de stocare.

Drepturile dvs.

 • Aveți dreptul să vă accesați datele și să le corectați sau să le ștergeți. Puteți verifica majoritatea datelor logându-vă la contul dvs. în Zona Reprezentantului. Dacă descoperiți că datele dvs. sunt greșite sau nu sunt actualizate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@betterstyle.ro pentru a furniza informații pe care ați dori să le schimbați. De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dvs. La solicitarea dvs. trimisă la Biroul Clientului BetterStyle, vom închide contul dvs. cât mai curând posibil. După închiderea contului, vom stoca date cu caracter personal dacă legea cere acest lucru, de exemplu pentru a colecta plăți restante, pentru a preveni fraude, pentru a soluționa litigii sau a susține procedurile judiciare.
 • Aveți dreptul să solicitați ca datele dvs. să nu fie procesate în scopuri de marketing. Când colectăm date, vă informăm dacă intenționăm să folosim datele furnizate de dvs. în acest scop sau dacă intenționăm să le punem la dispoziția terților în acest scop, pe baza consimțământului exprimat de dvs.

Securitate și obligativitatea unei activității atente

Sunteți responsabil să păstrați în secret parola pe care ați construit-o și prin intermediul căreia aveți acces la o parte din site-ul nostru ("Zona Reprezentantului"). Vă rugăm să nu o comunicați nimănui. Dacă partajați parola dvs. cu terțe părți, veți fi responsabil pentru toate activitățile acestor persoane efectuate în contul dvs. Rezultatul dezvăluirii parolei poate fi pierderea controlului asupra datelor dvs. cu caracter personal, care pot fi utilizate pentru a vă implica sub aspectul juridic la unele angajamente în numele dvs. Dacă parola dvs. a fost dezvăluită în vreun fel, vă rugăm să ne informați imediat și să schimbați parola. În afară de momentul logării la sistem, nu vă cerem niciodată să ne comunicați parola. 

Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă proteja datele, însă transmiterea datelor pe internet nu este niciodată complet sigură și nu putem asigura securitatea absolută a datelor pe care le trimiteți la site-ul nostru. Transmiterea datelor se desfășoară pe riscul dvs. Când datele dvs. vor ajunge la noi, vom asigura proceduri și protecții adecvate pentru a preveni accesul neautorizat la date.

Încredințarea procesării datelor cu caracter personal - obligațiile dvs.

Ca membru al Clubului BetterStyle, vă încredințăm prelucrarea datelor personale ale altor membri ai Clubului pe baza următoarelor prevederi.
Vă încredințăm prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile și domeniul de aplicare specificate în Regulile Clubului BetterStyle și în Regulamentul de mai jos, iar dvs. declarați că veți procesa datele în conformitate cu prevederile GDPR.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament.

Sunteți obligat:
• la prelucrarea datelor cu caracter personal încredințate exclusiv în scopul specificat mai sus,

• să nu întreprindeți nicio acțiune pentru a încredința în continuare sau a pune la dispoziție date într-un mod care nu este prevăzut în prezentul Regulament sau nu este în conformitate cu prevederile legale,

• să returnați imediat datele personale după încheierea colaborării cu noi (renunțarea la participarea la Clubul de BetterStyle) și să ștergeți aceste date de la toți suporturi de date pe care au fost salvate
Ne rezervăm dreptul de a efectua un control la dvs. referitor la metodele de procesare a datelor încredințate. Aveți obligația de a ne permite să efectuăm un astfel de control imediat după ce veți fi apelat.

Sunteți de acord să răspundeți imediat oricăror întrebări pe care vi le vom pune în legătură cu prelucrarea datelor încredințate în temeiul acestei Politici de Confidențialitate și a Principiilor Detaliate ale Clubului BetterStyle, mai ales în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal utilizate de dvs.

Vă autorizăm să prelucrați datele cu caracter personal în scopul și în limitele specificate în Regulament, în special în sistemele informatice și pe suport de hârtie, precum și să acordați alte autorizații persoanelor care colaborează cu dvs. pe baza contractelor de drept civil, cu condiția să precizați în contract că aceste persoane vor respectă toate cerințele de prelucrare a datelor care se referă la dvs. și cu condiția să acceptăm o astfel de nouă autorizație.
În cazul transmiterii fișierelor care conțin date cu caracter personal, aceste fișiere vor fi securizate în timpul transmiterii prin rețeaua publică prin mijloace criptografice de protecție a datelor cu caracter personal. 

Avem dreptul să vă anulăm înregistrarea ca membru al Clubului BetterStyle RO în cazul în care veți procesa datele cu caracter personal contrar prevederilor prezentei Politici de Confidențialitate.
Nu suntem răspunzători pentru obligațiile dvs. față de terțe persoane care rezultă din prelucrarea datelor cu caracter personal în contradicție cu prezenta Politică de Confidențialitate, precum și pentru angajamentele dvs. față de persoanele pe care le-ați autorizat să proceseze date cu caracter personal.

Dispozițiile de mai sus nu vă eliberează de obligația de a încheia cu persoana căreia îi încredințați datele pentru procesare, un acord scris de încredințare, care să specifice scopul și limitele încredințării procesării acestor date.

Cookies

Site-ul nostru utilizează cookie-uri (fișiere mici plasate pe hard disk-ul utilizatorilor site-ului nostru) pentru a vă distinge de alți utilizatori ai site-ului. Aceasta ne permite să vă asigurăm cea mai înaltă calitate a serviciilor noastre și să ne îmbunătățim site-ul nostru. Utilizăm fișierele cookie pentru a analiza fluxul de informații, a personaliza serviciile, a măsura eficacitatea acțiunilor promoționale și a nivelului de încredere și securitate.

Unele fișiere cookie conțin date personale. Cele mai multe cookie-uri nu stochează informațiile utilizate pentru a identifica utilizatorul, ci conțin informații generale, cum ar fi modalitățile prin care utilizatorul nimerește pe site-ul nostru ca să navigheze pe el.

Puteți renunța la cookie-uri dacă browser-ul dvs. permite acest lucru, dar asta poate însemna că nu veți putea beneficia din plin de serviciile oferite de sistemul nostru. Mai multe informații despre cookie-uri și cum pot fi dezactivate găsiți pe site-ul: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Analytics
Pentru a înțelege modul în care vizitatorii utilizează site-urile noastre, folosim serviciul Google Analytics. Aceasta înseamnă că atunci când vizitați site-ul nostru web, browser-ul trimite automat anumite informații către Google. Aceasta include, de exemplu, adresa site-ului pe care îl vizitați și adresa IP a dvs. Informațiile detaliate despre modul în care tehnologiile Google colectează și prelucrează date, sunt disponibile la adresa  https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Dacă nu doriți ca serviciul Google Analytics să fie utilizat în browser-ul dvs., puteți instala suplimentul la browser-ul Google Analytics. Mai multe informații privind Google Analytics și politica de confidențialitate Google veți găsi AICI>>.

 

Utilizarea serviciului de către copii

Site-ul nu este adresat persoanelor sub vârsta de șaisprezece ani, de aceea ne așteptăm ca astfel de persoane să nu furnizeze date personale prin intermediul acestuia.

Modificările Politicii de Confidențialitate

Modificările introduse în Politica de Confidențialitate sunt plasate pe site-ul www.betterstyle.ro și, dacă este necesar, vă vor fi trimise prin e-mail. Modificările intră în vigoare în momentul publicării. Utilizarea site-ului după introducerea modificărilor echivalează cu acceptarea acestora.

Contact

Dacă aveți întrebări sau observații cu privire la prezenta Politica de Confidențialitate, vă rugăm să le trimiteți prin e-mail la adresa kontakt@betterstyle.pl sau contact@betterstyle.ro.

Data publicării: 15.05.2018Descărcați PDF